Kontakty

Adres:

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bielsku Podlaskim
ul. Mickiewicza 31
17-100 Bielsk Podlaski

NIP 543-020-01-58
REGON:001052648

Telefony, e-mail:

BIURO

Sekretariat – kom. 518 010 830 tel. 85 730 08 00
e-mail: sekretariat@spolem-bielskpodlaski.pl

Dział Handlowy – fax 85 730 10 10;  510 139  785
e-mail: pssbp@data.pl

Produkcja- kom.510139784

e-mail:produkcja@spolem-bielskpodlaski.pl

Sekcja Techniczno Administracyjna –
e-mail: techniczny@spolem-bielskpodlaski.pl

Dział Zatrudnienia Organizacji i Płac – kom. 518 010 826
e-mail: kadry@spolem-bielskpodlaski.pl

 Dział Finansowo – Księgowy
kom. 518 010 827,  518 010 828
e-mail: księgowosc@spolem-bielskpodlaski.pl

Sklepy spożywcze

 nr 1 Gama ul. Mickiewicza 31 kom. 518 010 801
e-mail: sklep1@spolem-bielskpodlaski.pl

nr 5 Gama ul. Dubicze 18 tel.  kom. 518 010 805
e-mail: sklep5@spolem-bielskpodlaski.pl

 nr 9  Gama ul. Mickiewicza 50/54  kom. 518 010 809, tel.85 730 96 09
e-mail: sklep9@spolem-bielskpodlaski.pl

nr 10 Gama ul. Wojska Polskiego 34  kom. 518 010 810
e-mail: sklep10@spolem-bielskpodlaski.pl

nr 11 Boćki ul. Zarzecka 2 tel. 85 731 02 55

nr 13 Gama ul. Białowieska 44 kom. 518 010 813, tel 85 730 96 13
e-mail: sklep13@spolem-bielskpodlaski.pl

 nr 14 ul. Rejtana 37 kom. 518 010 814
e-mail: sklep14@spolem-bielskpodlaski.pl

nr 17 Lux Gama ul.3-go Maja 16  kom. 518 010 817 tel. 85 730 96 17
e-mail: sklep17@spolem-bielskpodlaski.pl

 nr 18 Gama ul. Myśliwska 18 kom. 518 010 817
e-mail: sklep18@spolem-bielskpodlaski.pl

nr 21 Gama ul. Mickiewicza 49 kom. 518 010 816
e-mail: sklep21@spolem-bielskpodlaski.pl

 nr 22 Gama ul. 11-go Listopada 10 kom. 518 010 822
e-mail: sklep22@spolem-bielskpodlaski.pl

nr 23 Gama  ul. Lipowa 9  kom. 518 010 823
e-mail: sklep23@spolem-bielskpodlaski.pl


Sklepy przemysłowe

SDH ul. Mickiewicza 39  kom. 518 010 820
e-mail: sdh@spolem-bielskpodlaski.pl


Hurtownia
Hurtownia artykułów spożywczych
ul.Stefana Kard.Wyszyńskiego 7
tel./fax 85 730 96 11
e-mail: hurtownia@spolem-bielskpodlaski.pl

Gastronomia
Restauracja Podlasianka ul. Mickiewicza 37

kom. 501 207 768, 518 010 806 tel. 85 730 96 00
e-mail: podlasianka@spolem-bielskpodlaski.pl

Produkcja

Zakład Piekarsko – Ciastkarski
ul. Jana Pawła II 24
kom. 501 029 250

e-mail: ciastkarnia@spolem-bielskpodlaski.pl

tel. 85 730 96 04; 85 7309614

Infolinia programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” „Społem” PSS Bielsk Podlaski

 

Poniedziałek – Piątek 8.00 – 14.00

telefon 501 029 155

poczta elektroniczna: handel1@spolem-bielskpodlaski.pl

 

 

Imię …..............................................

 

E-mail …..........................................

 

Treść …...............................................