Członkowie

Stan członków Spółdzielni na 31.12.2017r. wynosił 163 osób.
 
Wszyscy pracownicy po okresie próbnym deklarują członkowstwo w Spółdzielni. Udział podstawowy wynosi 1000 zł.. W związku z deklaracją dobrowolnych składek na fundusz udziałowy członkowie Spółdzielni posiadają wielokrotność udziałów podstawowych. Średni udział członka Spółdzielni to kwota 4.000 zł. Od 2008r członkom Spółdzielni /również byłym/ była wypłacona waloryzacja udziałów zgromadzonych w okresie 1944-1991r. Wypłata waloryzacji została zakończona w 2011r.  W ostatnich latach wypracowana dywidenda zwiększyła fundusz zasobowy Spółdzielni. Za ostatni rok bilansowy część zysków trafiła do członków w postaci oprocentowania udziałów. 
 

Do marca 2011r członkowie Spółdzielni korzystali przy zakupach na kartę Klienta Społem z 5% bonifikaty. Od 1 kwietnia 2011r. w sklepach skomputeryzowanych nr 9,10,12,16,17 uruchomiony został Program Lojalnościowy "Społem znaczy razem". Z dniem 20 lutego 2012r. wdrożono program lojalnościowy w sklepie nr 1, 13. Zakupy przeliczane są na punkty. Za min 200 pkt. klienci nagradzani są bonami upoważniającymi do zakupu towaru. W pozostałych sklepach spożywczych funkcjonuje nadal karta Klienta Społem z 3% bonifikatą, w sklepie przemysłowym SDH, w punktach gastronomicznych , Restauracja Podlasianka utrzymano 5%bonifikatę.