Historia

     W kronikach Spółdzielni jak również w pamięci naszych członków zakodowana jest data zarejestrowania Stowarzyszenia Spółdzielców -  listopad 1905r. Nie był to jednak błąd drukarski. Przygotowując dokumenty źródłowe do opracownia albumu "Bielskie Stowarzyszenie Spożywców Historia i współczesność lata 1907-2012 " autorzy odwiedzili Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie. I tu zaczyna się początek zmiany historii, a szczegółnie daty utworzenia Spółdzielni.
 
     Bardzo trudno jest zmienić historię, która w nas długo trwała. Jednak uwzględniając odnalezione dokumenty archiwalne naszym obowiązkiem jest sprostowanie kart historii i na trwale zapisanie daty zarejestrowania Spółdzielni - 10 maja 1907r. Dodatkowym potwierdzeniem nowej daty jest kolejny dokument - petycja mieszkańców bielskiego powiatu ("ujezda") do gubernatora grodzieńskiego sporządzona w Bielsku Podlaskim przy ulicy Boćkowskiej (aktualnie Wojska Polskiego) w kancelarii notarialnej Aleksandra Rutkiewicza. dokument datowany na 2 kwietnia 1907r.
Kolejny dokument to rękopis pana Stanisława Wołka, a w nim zapis cyt. Ruch Spółdzielczy na tym terenie zapoczątkowany został w latach 1906-1909 przez powstanie oddzielnych Stowarzyszeń Spożywców w miastach Ciechanowcu 1906r., w Bielsku Podlaskim w 1907r. i  wymienione kolejne miasta.
 
    Kalendarium
1915-1919 – zawieszenie działalności Spółdzielni – zajęcie ziemi bielskiej przez wojska pruskie – I wojna światowa.
6.02.1919 – powołanie Stowarzyszenia Spółdzielców powiatu Bielskiego. Jesienią 1919r odbyło się pierwsze po wojnie walne zgromadzenie członków Stowarzyszenia. Walne zgromadzenie powołało trzy okręgowe Spółdzielnie z siedzibami w Bielsku Podlaskim, Brańsku, Siemiatyczach. Następuje rozwój placówek handlowych zarówno w miasteczkach Bielsk Podlaski, Boćki, Kleszczele, Milejczyce jak i gminach Narewce, Orli, Wyszkach.
1923-26 – powołano Okręgową Spółdzielnię Spożywców. Uruchomiono drugi sklep w ratuszu oraz podjęto działania związane z organizacją sklepów w terenie.
1930 – powstaje w obiekcie własnym sklep
1935 – najważniejszą inwestycją było wybudowanie piekarni i ciastkarni. Piekarnia była nowoczesnym zakładem, w którym praca była zmechanizowana, a piece opalane węglem.
31.12.1938 – Spółdzielnia zrzesza 1329r. członków, zatrudnia 37 pracowników, prowadzi 16 sklepów, zakład gastronomiczny, piekarnię, ciastkarnię, produkcję cukierków.
1939-1944 – II wojna światowa. Zahamowanie dynamicznego rozwoju Spółdzielni.
30.07.1944 Bielsk Podlaski zostaje wyzwolony.
1956-1966– dynamiczny rozwój potencjału gospodarczego. Oddano do użytku budynek administracyjny z mieszkaniami dla pracowników oraz dwoma pomieszczeniami sklepowymi. W dzielnicy parkowej zostaje wybudowany kolejny sklep oraz piekarnia przy ul. Jana Pawła II.
1968 w wyniku zmian organizacyjnych w Spółdzielczości Spożywców powołano Wojewódzką Spółdzielnię Spożywców w Białymstoku, a Spółdzielnia w Bielsku Podlaskim staje się oddziałem.
1976- 1983 rząd dokonuje reorganizacji rynku wewnętrznego. Spółdzielnia zostaje zobowiązana do prowadzenia działalności handlowej w zakresie handlu żywnością i artykułami częstego zakupu. Narastający kryzys gospodarczy, braki towarowe, centralnie sterowana gospodarka to problemy jakie musiała pokonywać Spółdzielnia.
1.07.1983 – zmiana w ustawie „Prawo Spółdzielcze”. Powołanie „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Bielsku Podlaskim jako samodzielnej jednostki gospodarczej z osobowością prawną.
1983-1989 – budowa dużych inwestycji: masarni z rzeźnią, piekarni mechanicznej, wytwórni wód gazowanych z rozlewnią piwa, ,modernizacja restauracji „Podlasianka”.
1989-1990 – okres transformacji gospodarczej. Utrata wielu sklepów i zakładów gastronomicznych. Inflacja, bezrobocie. Zmiana form działalności dostosowanych do nowych uwarunkowań rynkowych. Batalia o klienta z konkurencyjnymi firmami.
1990-2011 – wdrażanie gospodarki rynkowej, prywatyzacja, pełna samodzielność. Dostosowywanie się do gospodarczych i organizacyjnych zmian, rozwój.
2010 – 105 lecie nieprzerwanej działalności Spółdzielni.
Na dzisiejszy kształt Spółdzielni pracowało wiele pokoleń jej członków i pracowników. Należą się im szczególne podziękowania za wytrwałe pomnażanie jej majątku w czasach pomyślności, jak i w czasach walki o przerwanie.

Liczymy iż nadal będziemy cieszyć się Państwa zaufaniem i życzliwością, a dzięki przybliżeniu naszej historii zyskamy nowych zwolenników.

11.2010-04.2011 – wystawa w muzeum w Ratuszu Miejskim: „105 lat jesteśmy z Wami”