Struktura


* Rada Nadzorcza

* Prezes

* Administracja

* Sklepy

* Zakład Piekarsko - Ciastkarski

* Gastronomia

* Hurtownia