Struktura

STRUKTURA

• Rada Nadzorcza
• Prezes Zarządu
• Zastępca Prezesa Zarządu
• Administracja
• Sklepy
• Zakład piekarsko- ciastkarski
• Gastronomia
• Hurtownia